Seminář – Penzion Roubenka 1791, Truskavna - Kokořín

 

Ve spolupráci s Českým egyptologickým ústavem FF UK Praha uspořádala v červnu 2009 Laboratoř geoinformatiky katedry informatiky a geoinformatiky Fakulty životního prostředí Univerzity Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem seminář za účasti odborníků z vysokých škol a praxe. Cílem semináře bylo seznámit účastníky o nových metodách a postupech aplikovaných při archeologickém výzkumu v Egyptě.
Seminář proběhl v prostorách Penzionu Roubenka 1791, více na http://www.roubenka.eu.


Účastníci semináře a přednášející.

Miroslav Bárta - Český egyptologický ústav FF UK Praha a Káhira
Marcel Brejcha - DATASYSTEM Teplice, s.r.o.
Vladimír Brůna - Laboratoř geoinformatiky FŽP UJEP
Ludvík Hegrlík - INSET, s.r.o.
Jaroslav Kroužek - EMERAN 1860, s.r.o.
Jiří Melzer - MIBCON, a.s.
Dušan Melzer - MIBCON, a.s.
Vít Novotný - INSET, s.r.o.

Příspěvky
Miroslav Bárta - Jarda se dívá, i když třeba zrovna spí........... - pdf
                      GILF 2008 - svět bohů - pdf 
Marcel Brejcha - Terénní modelování v Abúsíru - pdf
Vladimír Brůna - Geoinformační technologie v archeologické – památkové praxi - pdf
Ludvík Hegrlík - Řízené větrání pro hrobku Menechíbnekona - pdf
                     Výsledky georadaru - jaro 2008 – okolí vzestupných cest - pdf
Jaroslav Kroužek - Abúsírská chýše - pdf
Jiří Melzer - Tvorba archeologické databáze pro egyptology
Dušan Melzer - Rekonstrukční stavební práce - Ptahšepsesova mastaba - pdf - video
Vít Novotný - 3D skenování - pdf