Tiráž

První vydání

Autor:
Název:

Vydavatel:
Editoři:
Počet stran:
Vydání:
Tisk:
Adresa vydavatele:


Formát:

Jaromír Beneš a Vladimír Brůna
Archeologie a krajinná ekologie

Nadace projekt sever, Most 1994
Jaromír Beneš a Vladimír Brůna
159
první
Tiskárna K&B, s.r.o. Most
NADACE PROJEKT SEVER, Masarykova 43, 400 01 Ústí nad Labem
MŽP ČR,Vršovická 65, Praha 10

A5

Druhé vydání

Autor:
Název:

Vydavatel:
Počet stran:
Vydání:
Náklad:
Výroba:

ISBN:

Formát:

Jaromír Beneš a Vladimír Brůna
Archeologie a krajinná ekologie

FŽP UJEP, Ústí nad Labem 2008
159
druhé, na CD první
500
Laboratoř geoinformatiky FŽP UJEP v Ústí nad Labem
978-80-7044-961-5

CD