Slovo editorů

Před více než patnácti lety se sešla na půdě Expozitury Archeologického ústavu ČSAV v Mostě skupina badatelů z různých vědeckých oblastí. Od filosofů počínaje přes archeology, geobotanika, palynologa, geodeta a krajinného ekologa.  Téma bylo společné a tím byla problematika studia krajiny, krajinného prostoru, ve kterém se nacházíme a pohybujeme, ale každý vnímá krajinu trochu jinak.
Symbolická byla i stará mapa na obálce sborníku, resp. výřez z mapového listu 1. vojenského mapování, na kterém je zobrazen starý Most. Město, které definitivně zmizelo z map vlivem hornické činnosti. A právě staré mapy a jejich studium dnes spojují rozličné vědecké obory a nelze nepřipomenout projekt Laboratoře geoinformatiky – server starých map na internetové adrese http://oldmaps.geolab.cz.
Sice od vydání tištěné verze sborníku uplynulo dlouhých 14 let, myslíme si však, že prezentované příspěvky mají stále co říci široké odborné i laické veřejnosti. A protože je první vydání zcela rozebráno, přistoupili jsme k vydání druhému v elektronické formě.
Věříme, že obsah tohoto CD si najde široký okruh čtenářů a přispěje k rozšíření jejich poznání nejen v oblasti archeologie a krajinné ekologie.

Prachatice, Most, srpen 2008

Jaromír Beneš a Vladimír Brůna