Osobní stránky -  Vladimír Brůna
stále ve výstavbě ...
... a proto aktuální

Profesní životopis
Publikace

Projekty, granty, VVZ
Konference, semináře
Expedice
Výuka
Aktivity a popularizace
Partneři a sponzoři

Hlavní strana

kontakt:
Český egyptologický ústav
Filosofická fakulta
Univerzita Karlova v Praze
Celetná 20
110 00 PRAHA 1
 
e-mail: vladimir.bruna@ff.cuni.cz_

Český egyptologický ústav FF UK Praha

 

Archeologický výzkum v Abúsíru - historie expedic

Sezóna 2020

Sezóna 2019

Podzim 2019

Podzimní expedice je minulostí. Na konci listopadu jsme uzavřeli Abúsír, zapečetili sklady a provedli jsme potřebné úkoly na naší základnové stanici v prostorách ambasády. teď nastávají úkoly jako je zpracování dat, psaní zpráv, textů a článků. A v červnu nás čeká nejvýznamnější akce roku 2020, velká výstava ke 100 letů egyptologie. V roce 2020 nás čeká jarní expedice a kolotoč se opět roztočí.

Jaro 2019 - 1. část - Výzkum hrobového komplexu Ty

Naše egyptologické jaro začalo již 16. ledna, kdy jsme ve třech odletěli do Egypta, abychom připravili vše potřebné pro zahájení výzkumu hrobky hodnostáře TY v severní Saqqaře. Více o plánovaném výzkumu sdělil prof. Bárta v pořadu iDNES Rostřel

Cílem měsíční expedice je výzkum v okolí  hrobky TY, dokumentace nadzemní i podzemní části hrobky pomocí geodetického měření a 3D laserového skenování. Členem expedice je jeden z nejlepších fotografů egyptských památek a historie Sandro Vannini.

Střídáme se se Sandrem v jednotlivých částech hrobky, on se svým týmem fotografuje a já se svým pomocníkem Alim skenujeme a měříme. A jako správní Italové jsou hodně hluční a když jim dochází dech, zaplavují hrobku klasickou italskou muzikou :-). pohodová spolupráce.

Pár fotografií z výzkumu zde. Končí třetí týden výzkumu, dokončili jsme výkopové práce, nyní dokumentujeme, já zaměřuji výzkum, dnes jsem udělal poslední skenování v TY v jeho serdabu. Také nám trochu zapršelo a opět klesla teplota. Ještě mě čeká skenování hrobky v centrální Saqqaře pro egyptskou expedici a po víkendu postupně odstěhujeme naš vybavení ze saqqárské vily do naší základny na ambasádě. 

Je pondělí 11. února 2019, včera odpoledne jsme ve vile v Saqqaře zabalili celý náš "cirkus" a odvezli na naši základnu na ambasádě. Vracíme se sice až z pátku na sobotu (noční lety opravdu zbožňuji :-)), ale čeká nás spousta práce okolo našich terénních Toyot, jejich přípravu na další část jarní expedice, vyčištění a uložení vybavení, zálohování dat a také osobní údržba po třech týdnech terénních prací v saqqarské poušti.  

Jaro 2019 - 2. část - Dokumentace  v Abúsíru - pyramidové pole

Druhá část mého jarního pobytu v Abúsíru byla krátká, ale o to intenzivnější. Vrátil jsem se v pátek 19. dubna, kdy začaly doma velikonoční svátky a v sobotu jsem se z Káhiry přesunul do Abúsíru, resp. do naší vily v Saqqaře. V té době již probíhal výzkum objektu AC4 - AC27 pod vedením doc. Jaromíra Krejčího, který se specialzuje na abúsírské pyramidové pole a zejména na staroříšskou architekturu. Jednalo se o výzkum údolního chrámu panovníka Niusserea a jeho okolí. Během dvou týdnů jsme objevili několik desítek metrů dlouhou zeď začínající u JV rohu chrámu směrem k jihu. Bylo provedeno geodetické zaměření, významné části odkrytých struktur byly fotografovány za účelem tvorby 3D modelů a také proběhlo pozemní laserové skenování.  Výzkum skončil ve čtvrtek 2.5. zasypáním odkrytých struktur a výplatou našich dělníků. Následoval přesun do Káhiry a tradiční činnosti, které souvisí s každým ukončením expedice. Protože v pondělí 6.5. začal ramadán a ulice se proměnily pestrou ramadánovou výzdobou, stihli jsme nakoupit trochu oříšků, čaj, koření, také datle a kávu s kardamonem. Také jsme s fotografem Petrem zašli na šíšu a čaj do kafetérie na Dokki Str. Odlet z Káhiry byl trochu netradiční, "system down" a odbavení bylo ruční. I tak se vše stihlo a před půlnocí jsme přistáli v Praze.  Úspěšně jsme zakončili jarní expedici, teď nás čeká zpracování dat, psaní článku a příprava na podzimní expedici, která tu bude co nevidět. 

Podzim 2019

Končí první školní měsíc a s ním i my s výzkumem údolního chrámu panovníka Niuserrea v Abúsíru. Část expedice odjela, další část ve stejný den přijela a už dnes začínáme s výzkumem v okolí hrobky TI v severní Sakkáře. Zde jsme v půlce února skončili základní výzkum a dokumentaci pomocí geodetických metod a laserového skeneru a čtyři říjnové týdny zde budeme pod vedením prof. Bárty pokračovat. 

Na konci října bude v Káhiře slavnostní recepce k 28. říjnu a s ní připravujeme výstavu ke 100 letům české (oslovenské) egyptologie. Já se toho osobně nezúčastním, neboť po 8 týdnech v poušti musím dohnat výuku na katedře geoinformatiky a také si užít trochu zeleně v české kotlině. Vrátit bych se měl v polovině listopadu na závěr expedice, kdy bude potřeba ukončit výzkumy, uskladnit vybavení a zaparkovat naše terénní Toyoty.

Podzimní expedice je minulostí. Na konci listopadu jsme uzavřeli Abúsír, zapečetili sklady a provedli jsme potřebné úkoly na naší základnové stanici v prostorách ambasády. teď nastávají úkoly jako je zpracování dat, psaní zpráv, textů a článků. A v červnu nás čeká nejvýznamnější akce roku 2020, velká výstava ke 100 letů egyptologie. V roce 2020 nás čeká jarní expedice a kolotoč se opět roztočí.

Sezóna 2018
Jaro 
Začátkem března jsem začal osmnáctý rok v Egyptě. Jarní sezóna má tři části. První týden proběhl v jižní Saqqaře na výzkumu dr. Mohameda Megaheda u pyramidy Djedkarea. V polovině březně jsme začali s výzkumem v jižním Abúsíru a jarní část expedice bude v květnu zakončena pracemi týmu prof. Bareše u šachtových hrobek Iufaa a Menechíbnekona.  

V dubnu jsme dokončili výzkum v jižním Abúsíru, antropoložky z Národního muzea pracovali v našem skladě na analýze kosterních pozůstatků z výzkumu AS104 a já jsem dokončil první část dokumentace hrobky vysokého hodnostáře TY  v severní Sakkáře. 

Podzim
Podzimní expedice začala pro tým prof. Bareše již poslední srpnový den. Pokračovaly práce v hrobce menechínekona a v pohřební komoře Iufaa. Já jsem spolu s dvěma kolegyněmi dorazil do Abúsíru v polovině září a ihned jsme začali výzkum na pyramidovém poli, odkrývala se hrobka s pracovním názvem AC33. Po několika dnech jsme objevili spodní část sochy majitele a o týden později i horní část sochy. Velmi významný nález i se jménem majitele Kairese.

Sezóna 2017

Jaro
V Abúsíru jsem byl na krátké třítýdenní expedici (14.4. - 5.5.), kde bylo prioritou stabilizace a zaměření bodů geodetické sítě Abúsír s pomocí GPS ve spolupráci s egyptskou geodetickou firmou. Současně byla provedena dokumentace výzkumu prof. Bareše objektu AW6 a jeden den se podařilo snímkovat z draka. 

Podzim

V sobotu 9. září 2017 začala podzimní archeologická expedice v Abúsíru. Celkem čtyři týdny jsme kopali s Láďo varadzinem z Archeologického ústavu Av ČR, v.v.i. na východní straně Abúsíru a zadařilo se. Chrám o velikosti cca 32 x 53 m nám přinesl spousty zajímavých nálezů. Jedinečná je kartuše panovníka Ramesse II. a tím se potvrdil první nález chrámu v Abúsíru z této doby. Čas plyne dál. Láďa se chystá na 6-ti týdenní výzkum v Súdánu na lokalitě Sabaloka a my jsme se přesunuli na jih Abúsíru k hrobce AS98. Jsme na začátku a už první nálezy nám definují její stáří, majitele a nádhernou výzdobu. 

Na začátku listopadu jsme uzavřeli výzkum objektu AS98 a přesunuli jsme se zpět do chrámu, kde odkrýváme starořišské struktury, na kterých byl chrám z doby Ramesse II. postaven. 
Je neděle 26.11. 2017 a my jsme zavřeli Abúsír. Na naší expediční vile probíhá balení a odpoledne se přesouváme do Káhiry. Čeká nás ještě 5 dnů práce a první prosincový den cesta domů.

Sezóna 2016

Podzim
Sezóna v Abúsíru začala 16. září a skončila pro mě 2. prosince. Cílem byla především dokumentace výzkumu v jižním Abúsíru a pokračovaly práce v Saqqaře na pyramidě Djedkare. Novinky z Abúsíru zde.

Jaro
V Abúsíru jsem byl na krátké expedici (31.3. - 12.4. 2016), kde prioritou byla dokumentace lodě nalezené na podzim loňského roku.
Nyní jsou data zpracovávána a připravovány výstupy.

Tiskové zprávy

PRACOVNÍK UJEP DOKUMENTUJE LOĎ Z DOBY STAVITELŮ PYRAMID

ÚSTECKÝ GEOINFORMATIK ZKOUMÁ VZÁCNÝ EGYPTSKÝ NÁLEZ

Sezóna 2015
Jaro
V Abúsíru jsem byl na pět týdnů od 11.4.do 17.5. 2015. V první části pobytu jsem pracoval s prof. Barešem na výzkumu šachtové hrobky AW 6 nacházející se mezi Udžahoresnetem a Raneferefem. Poté s Mirkem Bártou a dalšími členy expedice jsme odkrývali hrobky AS 76 - 79 na jihu Abúsíru. A činnosti - klasika- geodézie, foto pro 3D modely, panoramata a nějaké foto z draka. Podařilo se na 5 dnů dovézt ruční skener FARO Free Style, mimochodem úplnou novinku. Teď je čas na zpracování dat. Více info - pdf. Panoramata - PAN_1 & PAN_2 Výsledky ze skenování - A - B

Podzim
Podzimní expedice trvala 5 týdnů a hlavním cílem mého pobytu bylo laserové skenování pomocí terestrického skeneru FARO Focus 3D a s ručním skenerem Faro FreeStyle. Oba skenery byly testovány na různých objektech a v současné době probíhá postupné zpracování dat.

Sezóna 2013
Jaro
V pondělí 29.4. jsme ukončili terénní práce v Abúsíru. Mimo jiné se nám podařilo ve dvou termínech - 20.4. a 29.4. snímkovat pomocí draka lokalitu a zároveň jsem s Martinem Odlerem dokumentoval výzkum pomocí totální stanice. Několik fotografií -
W.

Podzim
Letošní výzkum v jižním Abúsíru skončil. Byl úspěšný, podařilo se vykopat a dokumentovat několik šachet, byly pořízeny tisíce fotografií, nad Abúsírem létal drak - foto a sbírala se data. Také jsme s Martinem Frouzem poprvé v Abúsíru a troufám si říci, snad i poprvé v Egyptě na archeologickém výzkumu, použili digitální programovatelnou panoramatickou hlavu - GIGA Pan EPIC. Máme mnoho dat a souborů, nyní nás čeká to nejdůležitější, post-processing. Pár fotografií jsem dal na Jalbum - http://jalbum.net/a/1437987 a výstupy z panoramatické GIGA Pan EPIC mašinky jsou zde.

Inti vstup do kaple
Inti nepravé dveře
Kar nepravé dveře
Dvůr panorama
Kar kaple 360° panorama
Foto, zpracování a vizualizace: Vladimír Brůna, Martin Frouz a Zdeněk Marek
 

Jaro 2012 - 27.4.- 11.5. 2012
Vše proběhlo v pořádku, máme naměřeno a naskenováno. FARO pracovalo bezchybně, bylo naskenováno cca 35 GB dat. Na české koncesi pravidelně řádí zloději a nevyhýbají se ani naší geodetické síti, resp. stabilizovaným geodetickým bodům - mapa. A pár fotografií na http://sahure.jalbum.net.
A první výstup z FARO skeneru - obrázek z Ptahšepsese - mračno bodů - s texturou.


zpět na Abúsír