1. vojenské mapování - sekce č. 107 - PRAHA z roku 1782 *)
 
 *) mapový list objevila v Rakouském státním archivu ve Vídni mgr. Eva Chodějovská z HiÚ AV ČR, v.v.i.                 Powered by Zoomify