Osobní stránky

Vladimír Brůna


stále ve výstavbě ...


... a proto aktuální

 

Profesní životopis
Publikace

Projekty, granty, VVZ
Konference, semináře
Expedice
Výuka
Aktivity a popularizace
Partneři a sponzoři

Hlavní strana

         

Ukončené projekty, granty a vědecko-výzkumné záměry

Grantová agentura České republiky

Þ projekt č. 17-10799S  (2017 - 2019)
Vznik a vývoj slunečního kultu a architektury ve 3. tisíciletí před Kristem v Egyptě
odpovědný řešitel:  Dr. Massimiliano Nuzzolo, PhD.
spoluřešitel projektu - geoinformatika a digitální dokumentace

Þ Vědecko výzkumný záměr na období let 2005 - 2011
Český egyptologický ústav
FF  UK v Praze - MSM0021620826 - Výzkum civilizace starého Egypta
člen řešitelského týmu, zaměření - Geoinformatika v archeologickém výzkumu - blíže na  www

Þ  projekt č. 205/07/0385 - spoluřešitel - 2007 - 2009 
Kartometrická a semiotická analýza a vizualizace starých map českých zemí z období 1518 – 1720. řešitel Prof. Ing. Bohuslav Veverka, DrSc. - FSv ČVUT Praha - http://maps.fsv.cvut.cz/gacr/

Þ projekt č. 404/06/0513 - spoluřešitel - 2006 - 2008

Výzkum egyptské Západní pouště - řešitel Doc. Mgr. Miroslav Bárta, Dr., Český egyptologický ústav FF UK Praha - http://westerndesert.geolab.cz

Þ projekt č. 403/06/0243 - spoluřešitel - 2006 - 2008
Utváření sociálních struktur na pozadí měnící se kulturní krajiny v období transformace -  řešitel: Doc. J. Anděl, KG PřF UJEP Ústí nad Labem - http://gacr.geograf.cz/.


Þ 
projekt č. 205/04/0888 - spoluřešitel - 2004 - 2006
Georeferencování a kartografická analýza historických mapování Čech, Moravy a Slezska - řešitel Prof. Ing. Bohuslav Veverka, DrSc. - FSv ČVUT Praha
- http://projekty.geolab.cz/gacr/a
Hodnocení projektu.

A POTENTIA AD ACTUM - Od možnosti ke skutečnosti
(CZ.1.07/2.3.00/09.0168) - www

Projekt EU  

ArchaeoMontan - projekt v rámci programu Cíl 3. Stránky projektu se připravují společné se spoluřešiteli.  2012 - 3/2015 - www - hlavní stránky projektu - modelové území.

ArchaeoMontan 2018 - období 9/2015 - 8/2018. - www -   hlavní   stránky  projektu - modelové   území.

Projekty NAKI - WWW stránky projektů
Projekty v rámci Programu aplikovaného výzkumu a vývoje národní a kulturní identity MK ČR

• 
Surovinové zdroje pro obnovu kulturního dědictví
- www
Výzkumný ústav anorganické chemie, a.s. Ústí nad Labem - hlavní řešitel
Katedra informatiky a geoinformatiky FŽP UJEP - spoluřešitel. 2011 - 2015.

•  Rekonstrukce krajiny a databáze zaniklých obcí v Ústeckém kraji pro zachování kulturního dědictví - www
Katedra informatiky a geoinformatiky FŽP UJEP jako hlavní řešitel a katedra mapování a kartografie FSv ČVUT jako spoluřešitel. 2012 - 2015.

• 
Benediktinský klášter Rajhrad jako kulturní fenomén -
www
Moravská zemská knihovna - hlavní řešitel - stránky projektu
Masarykova univerzita, Filozofická fakulta, Lékařská fakulta - spoluřešitel
Univerzita Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem, Fakulta životního prostředí - spoluřešitel, 2012 - 2015.

• 
Dokumentace, digitalizace a prezentace ohroženého kulturního dědictví v příhraniční oblasti severozápadních Čech
NPÚ pracoviště Ústí nad Labem - hlavní řešitel
Centrum dokumentace a digitalizace KHI FF UJEP
V projektu jsem jako člen geoinformačního týmu - 3D skenování a vizualizace. Metody dokumentace. 2012 - 2015 - www - oficiální stránky projektu

Þ 
Více o dalších projektech - http://projekty.geolab.cz

nahoru