NFSSE Nadační fond
pro studium starověkého Egypta

Foundation
for the study of ancient Egypt
    Účel, pro který se nadační fond zřídil, je veřejně prospěšný i dobročinný, a to zejména s cílem:
      a) podporovat především archeologické výzkumy na lokalitě Abúsír a s tím související aktivity;
      b) podporovat studium starověkého Egypta obecně, dokumentaci lokalit na území Egypta a prohlubovat poznání v těchto směrech;
      c) rozšiřovat odborný knižní fond, pořádat semináře, konference, přednášky a výstavy;
      d) podporovat multidisciplinární bádání a spolupráci se zástupci společenskovědních, technických i přírodovědných oborů;
      e) podporovat odbornou i popularizační publikační činnost v oboru egyptologie;
      f) podporovat srovnávací studium civilizací;
      g) udělovat stipendia pro studium egyptologie.


      Účelem nadačního fondu je také shromažďování finančních prostředků pro podporu činnosti nadačního fondu, pořádání kulturních
      a společenských akcí, stejně jako ochrana a rozvoj etických hodnot v oboru egyptologie.
        
     Kontakt:
      Nadační fond pro studium starověkého Egypta
      Vítězslava Hálka 1532/2
      434 01 Most

     
       email: office@nfsse.cz
       http://www.nfsse.cz
       IČ: 190 71 035
      datová schránka:
k229a9r

     Bankovní spojení: číslo účtu 333 777 0207/2010, Fio banka, a.s.         
      IBAN: CZ15 2010 0000 0033 3777 0207

      BIC/SWIFT: FIOBCZPPXXX

      Account in EUR     
      Bank Account:  2902 483 872/2010, Fio banka, a.s.
     IBAN:CZ85 2010 0000 0029 0248 3872
     BIC/SWIFT: FIOBCZPPXXX
    
Obchodní rejstřík
Zakládací listina
Statut nadačního fondu
Výroční zprávy NFSSE
za rok 2023
                                                                                                                                                 

       © Nadační fond pro studium starověkého Egypta , 2024