Výstava

Česká národní banka, Český egyptologický ústav Filozofické fakulty Univerzity Karlovy v Praze a Univerzita J. E. Purkyně v Ústí nad Labem Vás srdečně zvou na výstavu

Martin Frouz fotograf NATIONAL GEOGRAPHIC ČESKO

Výstava se koná v předsálí Kongresového centra ČNB, Senovážné náměstí 30, Praha 1.

Vernisáž proběhla ve čtvrtek dne 20. září 2007 za účasti velvyslankyně Egypta Její Excelence Amal Mourad, rektorky UJEP  Doc. Ing. Ivy Ritschelové, CSc.,
vrchního ředitele ČNB pana Mojmíra Hampla, vedoucího projektu Abúsír prof. PhDr. Miroslava Vernera, DrSc.
z Českého egyptologického ústavu FF UK Praha a dalších významných hostů. Výstavu za ČNB zajišťoval pan Josef Kuřík, ředitel odboru společenské centrum sekce správní
ČNB.

Fotografie z vernisáže a na koho nezbyla skládačka, tak je zde v pdf.

 Její Excelence Amal Mourad - velvyslankyně Egypta v ČR  Doc. Ing. Iva Ritschelová, CSc. - rektorka UJEP
Vrchní ředitel ČNB pan Mojmír Hampl, v pozadí pan Josef Kuřík Prof. PhDr. Miroslav Verner, DrSc. - Český egyptologický ústav FF UK Praha
Autoři výstavy zprava - M. Bárta, M. Frouz a V. Brůna Přednes básní ze staroegypštiny (překlad prof. Vachala)
Prof. Verner, doc. Ritschelová a její Excelence Amal Mourad Výstavu zahájil Tadeášek Brůna