KOLAPSY CIVILIZACÍ VČERA A DNES


Seminář – Hotel Kokořín a Truhlárna Kokořín

 

Seminář se konal ve čtvrtek 1. března 2012 od 17:OO v Galerii Truhlárna na Kokoříně. Obsahem semináře bylo dnes velmi aktuální téma.

program:
Prof. Mgr. Miroslav Bárta, Dr.: Kolapsy civilizací včera a dnes
Doc. PhDr. Martin Kovář, Ph.D.: Technologie moci a politický management ve Velké Británii 20. Století
RNDr. Václav Cílek, CSc.: Co se děje ve světě? – tři základní vrstvy proměny světa
Ing. Vladimír Brůna: Stará mapa - obraz paměti krajiny
 

Na semináři se podílely:
Český egyptologický ústav a Ústav světových dějin Filozofické fakulty univerzity Karlovy v Praze ve spolupráci s firmami Emeran 1791, Hotel Kokořín, Vápenka Čertovy schody, Czech Tourism a Univerzita J. E. Purkyně v Ústí nad Labem Fakulta životního prostředí.

 

Za uspořádání semináře děkujeme panu Jaroslavu Kroužkovi

a jeho týmu  

 

více na www.kokorin.info


Pár fotografií

 

Miroslav Bárta v pozadí Martin Kovář

Václav Cílek

Posluchači na Truhlárně

Mirek Bárta s Jardou Kroužkem - pořadatelem seminářeKlidný čas u šíši Mirek Bárta, Vláďa Brůna a Petra Zajíčková